آسانسورهای برقی جدید با نصب دائمی

این بخش به بحث در مورد آسانسورهای برقی جدید با نصب دائمی می¬پردازد. خدمات این نوع آسانسورها برای ایستگاه طبقات تعریف شده است و دارای کابینی است که برای حمل اشخاص و/یا کالا طراحی شده است که توسط یک یا چند طناب یا زنجیر آویزان است و توسط یک یا چند پیستون ساپورت می¬شود و حداقل تاحدودی بین راهنماهای عمودی حرکت می¬کند یا راهنما بطور جزئی تمایل به حالت عمود دارد.
طراحی این نوع آسانسورها باید بدرستی انجام گیرد، بلحاظ برقی و مکانیکی دارای ساختار صحیحی باشد، موادی در آن استفاده شود که از نیروی کافی و کیفیت مناسب برخوردار بوده و از عیب و نقص عاری باشد.

تعمیر و نگهداری این آسانسورهای باید مرتبا صورت گیرد و تا همیشه در حالت عملیاتی قرار داشته باشند. خصوصا باید اطمینان حاصل کرد که حتی پس از فرسودگی، الزامات مربوط به ابعاد و اندازه آسانسور همچنان با استانداردها همخوانی داشته باشد.
در خصوص حوادث گوناگون مرتبط با آسانسورها باید در زمینه¬های زیر مطالعاتی صورت گیرد:
(1) انواع حوادث ممکن
(a) بریده شدن؛
(b) تصادم و فشردگی؛
(c) سقوط؛
(d) ضربه؛ برخورد؛
(e) گیر افتادن؛
(f) آتش؛
(g) برق گرفتگی؛
(h) آسیب مکانیکی؛
(i) فرسودگی؛
(خوردگی).

برگرفته از کتاب آسانسورها ، پله برقی ها ، پیاده روهای متحرک نوشته علی خدابخش

آسانسورهای برقی جدید با نصب دائمی

Please follow and like us:
برچسب گذاری توسط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =