سرویس و نگهداری آسانسور خوسف

سرویس و نگهداری آسانسور خوسف

سرویس و نگهداری آسانسور

در حقيقت گروه مأموران و مجريان امـور حج دچار ضعف هاي توجيه‌ ناپذيري‌

بوده اند که در ادامه به برخي از آنها ميپردازيم :

١. تأخير در‌ امداد‌ رساني‌: عمده ترين عامل افزايش تلفات انسـاني، بـه تـأخير چنـد ساعته امدادگران سعودي بازميگردد کـه بـا‌ فاصله‌ چنـد‌ سـاعته از وقـوع حادثـه در محـل حاضر شدند. حتي پس از ورود‌، امدادگران‌ سعودي به جـاي کمـک رسـاني بـه مجروحـان حادثه ، سعي در گردآوري فوت شدگان و انتقال فوري آنها‌ داشتند‌. همين امر سبب افـزايش تـلفات انساني شد؛ درحاليکه امدادگران بايد اولويـت خـود‌ را‌ بـر زائـران زنـده و مجـروح متمرکز ميکردند.

٢. ناآشنايي‌ امدادگران‌ تازه‌ کار: همان گونه که گفتيم ، امدادگران جواني‌ کـه‌ بـراي خدمت رساني به حجاج وارد صحنه شـدند، بـه شدت بيتجربـه و بـا فنـون‌ امدادرسـاني‌ بـه مجروحان ناآشنا بودند. اين‌ پديده‌ به تواتر‌ از‌ سوي‌ بيشتر حاجيان مصاحبه شده ، اظهار شده‌

و نشان‌ ميدهد عملکرد امدادگران ، ناشيانه و ابتدايي بوده است .

شركت آسان راهبر پرشين در سال هشتاد و پنج تاسيس گرديد

و درسال هشتاد و نه به عضويت سنديكاي آسانسور و پله برقي ايران درامد

و داراي پروانه طراحي و مونتاژ از وزارت صنعت و معدن ميباشد و بصورت فعال در زمينه طراحي و نصب و خدمات پس از فروش ميباشد .

شركت آسان راهبر پرشين با فراهم اوردن درخواست سرويس و رفع خرابي انلاين

در وب سايت خود و فرم نظر سنجي مشتريان بدنبال حلقه كيفيت و خدمات در محصولات خود ميباشد .

برای جستجوی سرویس و نگهداری آسانسور اینجا کلیک نمایید.

تماس با ما : 02177976990

 

سرویس و نگهداری آسانسور خوسف

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
برچسب گذاری توسط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 6 =