سرویس و نگهداری آسانسور لارستان

سرویس و نگهداری آسانسور لارستان

سرویس و نگهداری آسانسور

حران هاي جامعه عربستان چه تأثيري بر بروز فاجعه منا و مديريت آن داشـته اسـت ؟ بررسي ها نشان ميدهد‌ بحـران‌ هــا

و چــالش هـاي موجـود در جامعـه عربسـتان ، موجـب ناکارآمدي دولت اين کشور در ممانعت از بروز اين فاجعه و بـه ويـژه مـديريت آن شـده است

اين‌ مقاله‌ در‌ قالب همايش بررسي ابـعاد سـياسي ـ حقوقي فاجعۀ منـا کـه از سـوي پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامي

(پژوهشکده علوم و انديشه سياسي) برگزار خواهد‌ شد‌، تهيه‌ و تدوين شده است .

دانشيار روابط بين الملل گروه‌ علوم‌ سياسي دانشگاه اصـفهان

از جـمله مسائلي که جوامع امروز جـهان بـا آن روبـه رو هسـتند، پديـدار شـدن بحـران‌ هـا‌ و چالش‌ هاي متعدد در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، امنيتي‌ و مـديريتي است . بنابراين ، بي گمان يکي از مـهم تـرين و ضـروريترين مطالعـات ملـي در هـر جامعـه ، شناسايي بحران ها‌ و چـالش‌ هـاي‌ آن جامعه و نيز ميزان تأثير اين بحران ها و چالش هـا بـر‌ استراتژيها‌، سياست ها و رونـدها و جريـان هـاي حـاکم در آن کشـور اسـت

شركت آسان راهبر پرشين در سال هشتاد و پنج تاسيس گرديد

و درسال هشتاد و نه به عضويت سنديكاي آسانسور و پله برقي ايران درامد

و داراي پروانه طراحي و مونتاژ از وزارت صنعت و معدن ميباشد و بصورت فعال در زمينه طراحي و نصب و خدمات پس از فروش ميباشد .

شركت آسان راهبر پرشين با فراهم اوردن درخواست سرويس و رفع خرابي انلاين

در وب سايت خود و فرم نظر سنجي مشتريان بدنبال حلقه كيفيت و خدمات در محصولات خود ميباشد .

برای جستجوی سرویس و نگهداری آسانسور اینجا کلیک نمایید.

تماس با ما : 02177976990

 

سرویس و نگهداری آسانسور لارستان

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
برچسب گذاری توسط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − دوازده =