روز: آگوست 20, 2018

خرید ریل آسانسور قشم

خرید ریل آسانسور قشم

خرید ریل آسانسور قشم   شناخت كالبدي منطقه گيلان شهرستان رشت و سايت پروژه كاربري اوليه پروژه و وضع موجود آن و تغييرات اعمال شده روي آن در طول زمان مورد كنكاش قرار مي گيرد و به همراه آن مفهوم و تاريخچه ي موزه در ايران و جهان و انواع آن ها نيز موردبررسي واقع […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور زاهدان

خرید ریل آسانسور زاهدان

خرید ریل آسانسور زاهدان       با در نظر گرفتن علاقه گيلانيان به ادبيات و شعر و وجود شاعران و نويسندگان و نبودن مكاني خاص براي اين شاخه فرهنگي وجود چنين مكاني ضروري به نظر مي رسد . هدف اوليه رساله ،شناخت موضوع پروژه يعني  هتل ايران رشت  و سپس ارائه ي طرح تغيير […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور بوشهر

خرید ریل آسانسور بوشهر

خرید ریل آسانسور بوشهر         براي شناخت هر جامعه يا دوره ،شناخت فرهنگ آن دوره يا جامعه ضروري است . فرهنگ بومي گيلان ، همه دستاوردهاي مادي و معنوي اي مي باشد كه انسان گيلاني در دوره هاي مختلف حيات اجتماعي و تاريخي به آن دست يافته است هرچند اين سرزمين همواره […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور کیش

خرید ریل آسانسور کیش

خرید ریل آسانسور کیش       یکی از موارد بسیار مهم در ارتباط با معماری گذشته، شناخت آن و به کارگیری آن در طراحی داخلی بناها است. با توجه به اهمیت بسیار زیاد طراحی داخلی بناها براساس فرهنگ مکان، این پژوهش بر آن است تا با طراحی داخلی هتل سابق ایران براساس طرح احیای […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور بندرعباس

خرید ریل آسانسور بندرعباس

خرید ریل آسانسور بندرعباس       این امر با نگاهی تطبیقی به معماری ایران بیشتر خود را نشان می­دهد. در هر صورت هر دوره تاریخی به فراخور زمان خویش تأثیراتی بر گرایشهای معماری و میزان اندیشیدگی معماران می­گذارد و این تأثیرات و آشنایی با تحولات رایج معماری دنیا را نمی­توان در خلق آثار معماری […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور بجنورد

خرید ریل آسانسور بجنورد

خرید ریل آسانسور بجنورد   دوره معاصر تغییرات گسترده ای را در بیشتر حوزه ها و از جمله نظریه های معماری به همراه داشته دیدگاههای متنوع و متکثری را مطرح نموده و در مواردی نیز راجع به اندیشه های دیرین و ریشه دار انجامیده است بدون شک تلاش برای رسیدن به مؤلفه های معماری روز […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور بیرجند

خرید ریل آسانسور بیرجند

خرید ریل آسانسور بیرجند     اما در دوره های اول شالوده و کالبد معماری ایرانی حفظ و روی آن تزئینات فرنگی نصب شد و در دوره های بعد، شالوده و کالبد معماری فرنگی اجرا گردید ولی تزئینات و صورتهای معماری ایرانی روی آن چسبیده شد   با این همه درواقع تا امروز هیچگاه اندیشه […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور مشهد

خرید ریل آسانسور مشهد

خرید ریل آسانسور مشهد       بناهایي که جدای از بي هویتي، کمتر نشاني از معماری بومي و اصیل ایراني،در آن ها به چشم مي خورد با گسترش سبک مدرنیسم و بین المللی و اشاعه آن در سرتاسر دنیا سهم ایران نیز از اصول آن بی نصیب نماند تا جایی که عظمت و شکوه […]

ادامه مطلب