روز: سپتامبر 7, 2018

خرید ریل آسانسور ریگان

خرید ریل آسانسور ریگان

خرید ریل آسانسور ریگان     واقع شدن منطقه 7 در پهنه مرکزی شهر تهران و گسترش هسته مرکزی که با تغییر کاربریهای مسکونی به کاربری های تجاری – اداری همراه شده است آثاری همچون افزایش جذب سفر به منطقه ، تفاوت فاحش بین جمعیت شب و روز ، کمبود پارکینگ و ….. را به […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور سیرجان

خرید ریل آسانسور سیرجان

خرید ریل آسانسور سیرجان       این منطقه طی سالهای 1359-1375 دارای نرخ رشد منفی بوده که به مرور از روند کاهشی جمعیت آن کاسته شده است . روند رشد جمعیتی منطقه طی سالهای 1375تا 1385 به دلایل ذیل مثبت بوده است : در اوایل دهه 70 با طرح سیاست خودکفایی شهرداری ها ، […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور سرایان

سرویس و نگهداری آسانسور سرایان

سرویس و نگهداری آسانسور سرایان ایـن‌ دو کتاب است.نویسنده به تفاوت میان ایـن دو مـفهوم نـیز اشاره کرده است.اهداف‌ عمدۀ‌ نویسنده در نـگارش ایـن دو اثر‌ و معیارهای‌ وی‌ برای‌ گزینش‌ این صد اکتشاف‌ یا‌ اختراع از دیگر مباحث مـطرح شـده در مقدمه به شمار می‌آیند.در کـتاب 100 اخـتراع،فهرستی‌ از‌ اخـتراعات‌ مـهم پیـش از تاریخ(مانند […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور سربیشه

سرویس و نگهداری آسانسور سربیشه

سرویس و نگهداری آسانسور سربیشه مـن هـنگام مطالعۀ ترجمۀ فارسی این کتاب ه اشکالات بسیاری برخوردم که‌ پسـ‌ از مقابلۀ ترجمه‌ها با اصل انگلیسی،دریافتم که در پدید آمدن این همه‌،نویسنده‌ و مترجم‌ هر دو دست به دست یـکدیگر دادهـ‌اند.اشـاره به اشکالات متن اصلی این دو‌ کتاب‌ و دیگر نوشته‌های کندال هاون در زمـینۀ عـلوم و […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور بشرویه

سرویس و نگهداری آسانسور بشرویه

سرویس و نگهداری آسانسور بشرویه نگاهی کلی بـه تـرجمۀ فـارسی دو کـتاب تـخستین چیزی که بـر روی جـلد این کتاب توجه‌ مخاطب‌ را جلب می‌کند،ذکر‌ نام‌ نویسنده و مترجم در کنار یکدیگر و در یک ردیف است بـی‌آنکه بـه نـقش آنها در پدید آمدن این اثر اشاره شـود. بـه‌گونه‌ای کـه اگـر هـمکاری یـک نویسندۀ ایرانی […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور نهبندان

سرویس و نگهداری آسانسور نهبندان

سرویس و نگهداری آسانسور نهبندان   طرح روی جلد صد اکتشاف همان طرح رویـ‌ جـلد‌ اصلی‌ است اما به نظر می‌رسد که پشت جلد متن اصلی سفید بوده است در حالی که در ‌‌ترجمۀ‌ فارسی نیمۀ بالای طرح روی جلد یک بار دیگر در پشت جلد نیز‌ آمـده‌ اسـت‌.تنها تفاوت میان طرح رو(و پشت)جلد ترجمۀ […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور شهربابک

خرید ریل آسانسور شهربابک

خرید ریل آسانسور شهربابک     ویژگی های جمعیتی منطقه 7 بررسی های جمعیتی منطقه 7 نتایج ذیل را ارائه می دهد : جمعیت ساکن منطقه هفت 312.194 هزار نفر و نسبت جمعیت منطقه به جمعیت شهر تهران : 83/3 % است که تعداد 115.930 خانوار در این منطقه سکونت دارند. جمعیت مردان : 152.024 […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور عنبر آباد

خرید ریل آسانسور عنبر آباد

خرید ریل آسانسور عنبر آباد     سلسله مراتب شبکه معابر   بزرگراه ها عبور 3 بزرگراه شمال به جنوب امام علی(ع)، شهید صیاد شیرازی و شهید مدرس از منطقه و ختم شدن ضلع شمالی منطقه به بزرگراه رسالت و از جنوب به خیابان دماوند منتهی می گردد. شریانی درجه 1 انقلاب – شهید مطهری […]

ادامه مطلب