روز: سپتامبر 11, 2018

سرویس و نگهداری آسانسور راین

سرویس و نگهداری آسانسور راین

سرویس و نگهداری آسانسور راین   محقق در این پژوهش بر این باور است که  مهم ترین عاملی که باعث شده است تا طرح هاي توسعه اي و عمرانی علیرغم صرف هزینه هاي هنگفت و زمان هاي زیاد هنوز نتوانسته اند به اهداف اولیۀ خود نیز دست یابند، بی توجهی به واقعیات موجود در بستر […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور ریگان

سرویس و نگهداری آسانسور ریگان

سرویس و نگهداری آسانسور ریگان   تشخیص این مسئله بسیار دشوار می باشد مخصوصا در یک محیط شلوغ و نامحدود. در این پژوهش با تعریف مشاهده مخروط ذهنی،  که نزدیک به میدان دید فرد در یک تصویر سه بعدی از صحنه است، رفتارهای افراد در مراکز جمعی مورد بررسی قرار گرفته است. و یک الگوی […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور زرند

خرید ریل آسانسور زرند

خرید ریل آسانسور زرند     ساختار فضايي منطقه 18 شهرداری در سه قالب محور، عرصه و كانون مورد بررسي قرار گرفت. ساختار فضايي موجود منطقه 18 با وجود محورهاي ارتباطي آزادراه آزادگان و شرياني درجه يك آيت الله سعيدي و فتح تعريف مي شود و با استقرار عرصه هاي كلاني همچون عرصه صنعتي (واقع […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور محمدآباد

سرویس و نگهداری آسانسور محمدآباد

سرویس و نگهداری آسانسور محمدآباد همچنین در پایان نامه های زیر به بحث تعاملات اجتماعی پرداخته شده است. فرهی بوزجانی(1390)،  در پایان نامه ای با عنوان “طراحی مجموعه فرهنگی-ورزشی و تجاری با هدف بهبود تعاملات شهروندان با محیط ساخته شده” در دانشگاه شهید بهشتی به این مسئله پرداخته است. “مرکز چند منظوره تعاملات تجاری، فرهنگی […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور کوهبنان

سرویس و نگهداری آسانسور کوهبنان

سرویس و نگهداری آسانسور کوهبنان   خانی و همکاران(1390)، تاثیر معماری مسکن ایرانی در تعاملات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند. این تحقیق، حوزه اي از معماري را مطالعه می كند كه به بعضي شؤون انساني اين تمدن بر مي گردد و لذا به شأن اجتماعي و فردي انسان هاي مستقر در معماري آن […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور رابر

سرویس و نگهداری آسانسور رابر

سرویس و نگهداری آسانسور رابر     ایرانشاهی(1388)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی نقش فضای مجازی در توسعه تعامل اجتماعی زنان ایرانی، این حقیقت را بیان می کند که  آغاز هزاره سوم و انقلاب اطلاعات و دانش، زمينه‌هاي نفي نگرش جنسيتي و محدود ساختن حضور بر اساس جنسيت در فضاي تعاملي […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور رودبار

سرویس و نگهداری آسانسور رودبار

سرویس و نگهداری آسانسور رودبار   .بین میزان حضور در فضا با احساس نیاز به تعامل در فضاها، رابطه ی مستقیمی وجود دارد؛ احساس نیاز بالا براي برقراري تعاملات اجتماعی بین فردي و فرافردي، منجر به حضور بیشتر استفاده کنندگان در فضاهاي عمومی و در نتیجه افزایش تعداد تعاملات صورت گرفته و بالا رفتن اجتماع […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور قلعه گنج

سرویس و نگهداری آسانسور قلعه گنج

سرویس و نگهداری آسانسور قلعه گنج جنبه ایستگاهی فضای معماری -جنبه پویایی فضای معماری (فرگاس، 1379). الگوهای تعامل اجتماعی و قابلیت های فضای معماری ساخته شده به این علت مهم اند که میان تعامل اجتماعی و دلبستگی مردم به محیط های اجتماعی و ساخته شده رابطه تنگاتنگ وجود دارد(لنگ،1381). پیوند فضای معماری و تعامل اجتماعی […]

ادامه مطلب