روز: سپتامبر 26, 2018

سرویس و نگهداری آسانسور خلیل شهر

سرویس و نگهداری آسانسور خلیل شهر

سرویس و نگهداری آسانسور خلیل شهر   تاب آوری مفهومی برای جذب اختلالات و هضم آنهاست و به دنبال کاهش احتمال خطرات گوناگون است. اما آنچه که تصمیم گیری و تعمیم موضوع را در منطقه یک دشوار می‏سازد، بحث شدت زلزله خیزی کشور ایران و بعد از آن شهر تهران می‏باشد. وجود گسل های عمده […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور ارطه

سرویس و نگهداری آسانسور ارطه

سرویس و نگهداری آسانسور ارطه پس همانطور که مشاهده می‏کنید با توجه به اینکه بخش عمده‏ای از منطقه در سالهای دورتری ایجاد شده و با توجه به نیازها و جمعیت کم آن روزگار، معابر باریک تر، ساختمان‏های کم دوام تری را دارا بوده و از آنجایی که این منطقه در مجاورت گسل‏های مهمی قرار دارد […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور رستم کلا

خرید ریل آسانسور رستم کلا

خرید ریل آسانسور رستم کلا   فاصله اولین خاموت از پر اتصال ستون به تیر نباید بیشتر از نصف‌مقادیر فوق در نظر گرفته شود. در قسمتهایی از طول ستون که شامل طول  نمی‌شود،‌ضوابط میلگردگذاری عرضی مشابه ضوابط در ستونهای عادی است. در ستونهایی که بار اعضای با سختی زیاد را تحمل می‌کنند. مانند ستونهایی که […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور چمستان

سرویس و نگهداری آسانسور چمستان

سرویس و نگهداری آسانسور چمستان   بهره مندي از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از راه دور بكارگيري ابزار و روشهاي مقاوم سازي اجزاي غير سازه اي   5-9- نتیجه گیری جامعه تاب آور در برابر سوانح یک ایده آل است و هیچ جامعه ای نمی‏تواند به طور کل از انواع مخاطرات در امان […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور خرمکلا

خرید ریل آسانسور خرمکلا

خرید ریل آسانسور خرمکلا     اتصالات تیر به ستونها در قابها در اتصالات تیرها به ستونها، در طول ارتفاع تیر یا دالی که بیشترین ارتفاع را دارد و به محل اتصال منتهی می‌شود، باید در امتداد عمود بر میلگرد طولی ستون میلگرد عرضی به مقدار حداقل برابر با مقادیر زیر پیش‌بینی نمود: الف – […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور هشترود

سرویس و نگهداری آسانسور هشترود

سرویس و نگهداری آسانسور هشترود   اصلی ترین و به عبارت دیگر کلیدی ترین معیارها را شناسایی و بعنوان چارچوب نظری تحقیق ارائه شود. اما این هدف نهایی تحقیق نبود چرا که این معیارها از مطالعات نظریات و تجربیات مناطق مختلف بدست آمده بود و برای تصمیم گیری بهتر با شناخت از منطقه یک به […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور شیری

خرید ریل آسانسور شیری

خرید ریل آسانسور شیری   ضوابط طراحی برای برش در اعضای قابها . مقدار Vo در این رابطه مساوی بزرگترین دو مقدار زیر در نظر گرفته می‌‌شود: الف- نیروی برشی ایجاد شده در عضو با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای قائم، در صورت وجود، و لنگرهای خمشی موجود در مقاطع انتهایی آن با فرض […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور رستم اباد

خرید ریل آسانسور رستم اباد

خرید ریل آسانسور رستم اباد   در محل اتصال ستون به شالوده، آرماتور طراحی ستون که به داخل شالوده برده شده است باید در طول حداقل برابر با 300 میلیمتر با آرماتور عرضی مطابق ضابطه تقویت گردد.  دیوارهای سازه‌ای، دیافراگم‌ها و خرپاها در دیوارهای سازه‌ای، دیافراگم‌ها و خرپاها باید ضوابط مربوط به سازه‌های با شکل‌پذیری […]

ادامه مطلب