دسته: سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور ایزدشهر

سرویس و نگهداری آسانسور ایزدشهر شالوده نواری به شالوده یکسرهای اطلاق می شود که بار دیوار و با چند ستون را، که در یک ردیف قرار دارند، به زمین منتقل می نماید. مقطع شالوده میتواند به شکل مربع مستطیل، ذوزنقه و یا پاشنه دار (T” وارونه) باشد. در حالتی که شالوده نواری صرفا” بار دیوار […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور رویان

سرویس و نگهداری آسانسور رویان   این مفاهیم را در نوع مبلمان و موقعیت و فاصله آن‌ها نسبت به یکدیگر و نیز شیوه مدیریت کالبدی و نظام رفتاری خودشان درک می‌کنند. این فرد، صمیمی بودن را با مثال فضای بارمانند آشپزخانه‌شان توضیح می‌دهد که باز به همین بحث مبمان و فاصله نزدیک افراد در نشستن […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور بهنمیر

سرویس و نگهداری آسانسور بهنمیر خانواده، نیازمند فضایی برای بازتولید خود است که این فضا در فرهنگ ما و بسیاری از فرهنگ‌ها همان خانه است، اما وقتی از خانه صحبت می‌شود آیا کلیت آن مدنظر است؟ یا می‌توان گفت خانه، سازماندهی خانه به گونه‌ایست که در کنار بخش‌های شخصی، بخش‌هایی ویژه خانواده را نیز دربرمی‌گیرد؟ […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور هادی شهر

سرویس و نگهداری آسانسور هادی شهر   منظور، وسایل، مبلمان، پرده یا هر چیز دیگری است که به فضای ساختمان اضافه شده و قابلیت جابه‌جایی راحت‌تری نسبت به عناصر ثابت فضا مانند درها و دیوارها دارد.) بنابراین، در مورد بیشتر خانه‌های مورد بررسی نگارنده که در سه شهر بزرگ تهران، کرج و قزوین  واقع بوده‌اند، […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور هادی کلا

سرویس و نگهداری آسانسور هادی کلا اگر بپذیریم که نشیمن، خانوادگی‌ترین فضای هر خانه است آن‌گاه می‌توان از ویژگی‌ها و شاخص‌های مطلوبیت آن به لحاظ فرهنگی سوال کرد. پژوهش نگارنده حاکی از آنست که افراد فضای نشیمن را با محوریت دو عامل درک می‌کنند: تلویزیون و میز غذا یا فضایی برای پهن کردن سفره. تشخیص […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور پلسفید

سرویس و نگهداری آسانسور پلسفید   خانواده، نیازمند فضایی برای بازتولید خود است که این فضا در فرهنگ ما و بسیاری از فرهنگ‌ها همان خانه است، اما وقتی از خانه صحبت می‌شود آیا کلیت آن مدنظر است؟ یا می‌توان گفت خانه، سازماندهی خانه به گونه‌ایست که در کنار بخش‌های شخصی، بخش‌هایی ویژه خانواده را نیز […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور شیرکلا

سرویس و نگهداری آسانسور شیرکلا     مفهوم خانواده را در این‌جا باز می‌توان ریزتر کرد و متقضیات رابطه با همسر را از مقتضیات ارتباط با فرزندان مجزا ساخت و درباره هرکدام، ملاحظات فرهنگی خاص هر جامعه را مورد پرسش قرار داد. فاکتور تجرد یا تاهل از طرفی، خانواده دارای فرزند یا فاقد آن از […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور شیرگاه

سرویس و نگهداری آسانسور شیرگاه

سرویس و نگهداری آسانسور شیرگاه   یادداشت حاضر سعی دارد دومین سطح از نیازهای ارتباطی ساکنان را مورد کنکاش قرار دهد که شامل نیاز «ارتباط با خانواده» است. خانه باید علاوه بر آن‌که به فرد، فرصت رشد روحی و جسمی می‌دهد، خانواده را نیز در نظر داشته و باعث حفظ و تقویت آن گردد. در […]

ادامه مطلب