تابلو فرمان آسانسور مدل اسمارت دو سرعته تلفیقی با نجات اضطراری