تابلو فرمان زیلابگ (تابلو درایودار + نجات اضطراری) ZI-Z16