اکو محک (تابلو فرمان دو سرعته +نجات اضطراری) MA-S22
اکو محک (تابلو فرمان دو سرعته +نجات اضطراری) MA-S22

تابلو فرمان دو سرعته +نجات اضطراری MA-S22

 مشخصات عمومي

• قابليت راه اندازي تا 8 طبقه کلکتيودان و6 طبقه کلکتيو سلکتيو ، با استفاده از جعبه رويزيون کارکدک قابل افزايش به 16 طبقه کلکتيودان و 9 طبقه کلکتيو سلکتيو
• قابليت راه اندازي براي انواع دربهاي AC/DC( اتوبوسي ,سماتيک و سلکوم 220و مري )
• مناسب براي آسانسورهاي کششي با موتور دو سرعته تا سرعت 11متر بر ثانیه

 

Product Description

تابلو فرمان دو سرعته +نجات اضطراری MA-S22

 

 مشخصات عمومي

• قابليت راه اندازي تا 8 طبقه کلکتيودان و6 طبقه کلکتيو سلکتيو ، با استفاده از جعبه رويزيون کارکدک قابل افزايش به 16 طبقه کلکتيودان و 9 طبقه کلکتيو سلکتيو
• قابليت راه اندازي براي انواع دربهاي AC/DC( اتوبوسي ,سماتيک و سلکوم 220و مري )
• مناسب براي آسانسورهاي کششي با موتور دو سرعته تا سرعت 1متر بر ثانیه

 مشخصات فني

• مناسب موتور تا قدرت 5.5kwو11kw
• داراي سيستم حفاظتي موتور سيف براي حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال در سيم¬پيچ¬هاي موتور
• داراي سيستم حفاظتي فيوز الکترونيک در هنگام وقوع اتصالي در مدار ايمني و در مسير شستي ها و نمراتور
• مجهز به سيستم نجات اضطراري ( بدون باتري )
• امکان پخش پيام در وضعيت اضطراري
• مطابق با استاندارد EN81
• 18 ماه گارانتي
• ابعاد جعبه: 710W×255D×810H/mm

 

 

توجه به نکات زیر در هنگام استفاده از این تابلو فرمان توسط شرکت تولید کننده ضروری دانسته شده :

 

محل نصب تابلو را در جایی انتخاب کنید که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب نباشد.

 

مطابق استاندارد EN81 – 1درجه حرارت موتورخانه آسانسور بایـد بـه حـداقل 5و حـداکثر 45درجـه سانتیگراد محدود گردد.

براي تضمین شرایط دمایی فــــوق الذکــــر براي مـــوارد پر ترافیـک بهتـر است در صورت نیاز در فصل گرما از وسایل خنک کننده مناسب براي تهویه موتورخانه استفاده شود.

برق رسانی به موتورخانه آسانسور باید توسط یک کابل مستقل با قطر مناسب انجام گیرد.

بدنه موتور گیربکس وکابین را توسط سیمی متناسب با قطر خطوط تغذیه موتور به ارت تـابلو و سـپس ارت
تابلو را به ارت ساختمان متصل نمایید. ) در صورت نداشتن چاه ارت استاندارد در ساختمان، به هیچ وجه از
نول ساختمان به عنــــــوان ارت استفاده نکرده بلکه بطور موقت از آهنکشی چاه آسانسـور بـه عنـوان
اتصال ارت استفاده کنید.(
· هیچگاه اتصالات ارت را بهصورت رینگ ) حلقه ( برقرار نکنید. همچنین از ایجاد مسـیرهاي مـوازي بـراي اتصال ارت خودداري فرمـــــایید. تمامی خطوط اتصـــال ارت باید بصورت ستاره در یک نقطه ) شـینه ارت تابلو بعنوان مرکز ستاره ( بهم متصل شده و خط اصلی چاه ارت نیز باید به همین نقطه متصل گردد.
· به هنگام جوشکاري با قوس الکتریکی دقت کنید جریان اتصال بدنه از گیـره اتصـال بدنـه ترانسـفورماتور جوشکاري مستقیماً و از کوتاهترین مسیر به قطعه جوشکاري منتقل گردد. در غیر اینصورت ممکـن اسـت
کابلهاي ارت تابلو ناخواسته در مسیر جریـان بسـیار زیـاد جوشـکاري قـرار گرفتـه و در مواردیکـه ایـن کـــــــابلها نازك بوده و یا چاه ارت استاندارد وجود نداشته باشد ، صدمات جدي به تابلو وارد شود.

 

 

Please follow and like us:

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین فردی باشید که برای این محصول نظر می دهد. “تابلو فرمان دو سرعته +نجات اضطراری MA-S22”

5 × 1 =محصولات خواص

دسته بندی ویژه از محصولات