برچسب: خدمات شبانه روزی آسانسور

آسانسور های پانوراما (نمادار)

آسانسور های پانوراما (نمادار)

آسانسور های پانوراما (نمادار) موارد استفاده در نمای ساختاختمانهای با ارتقاع متوسط ( مانند مجتمعهای تجاری، رستوراتها و …)  در داخل فروشگاههای زنجیره ای چند طبقه ،در داخل ساختمانهای مسکونی بسیار لوکس تریپلکس و بالاتر در هتلها و مکانهای لوکس مانند تالارها در سابرساختمانهایی که آسانسور در نما در نظر گرفته شده است. آسانسورهای پانورما […]

ادامه مطلب