برچسب: خرید ریل آسانسور اراک

خرید ریل آسانسور اراک

خرید ریل آسانسور اراک

خرید ریل آسانسور اراک         با الهام از احیاء بناهای تاریخی در اروپا همچون پارلمان برلین در آلمان و ساختمان آباندون در بارسلونا و … مورد احیاء و طراحی داخلی قرار گرفت اهداف کلان  تغییر کاربری بنای تاریخی به مجموعه اقامتی ، ایجاد انگیزه در سرمایه گذار خصوصی جهت احیاء و نگهداری […]

ادامه مطلب