برچسب: خرید ریل آسانسور بابل

خرید ریل آسانسور بابل

خرید ریل آسانسور بابل

خرید ریل آسانسور بابل   ب- در وسط فاصله لبه دیوار تا محور دیوار، برای شالوده هایی که زیر دیوار با مصالح بنایی  قراردارند ب – در وسط فاصله بر ستون تا لبه صفحه فولادی کف ستون، برای شالوده هایی که زیر صفحه فلزی که ستون فرار دارند. در شالوده های منفرد و زیر دیوار، […]

ادامه مطلب