برچسب: خرید ریل آسانسور درق

خرید ریل آسانسور درق

خرید ریل آسانسور درق

خرید ریل آسانسور درق     تنها با استفاده از پنجره‌های دوجداره که یکی از موارد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است، 50‌ درصد‌ از‌ اتلا‌ف حرارتی کاسته می‌شود و 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان‌ها کاهش‌ می‌یابد‌. فواید اجرای مـبحث 19 مـقررات ملی ساختمان به صرفه بودن اجرای مبحث 19 یکی از نکات‌ کلیدی‌ […]

ادامه مطلب