برچسب: خرید ریل آسانسور ریگان

خرید ریل آسانسور ریگان

خرید ریل آسانسور ریگان

خرید ریل آسانسور ریگان     واقع شدن منطقه 7 در پهنه مرکزی شهر تهران و گسترش هسته مرکزی که با تغییر کاربریهای مسکونی به کاربری های تجاری – اداری همراه شده است آثاری همچون افزایش جذب سفر به منطقه ، تفاوت فاحش بین جمعیت شب و روز ، کمبود پارکینگ و ….. را به […]

ادامه مطلب