برچسب: خرید ریل آسانسور زاهدان

خرید ریل آسانسور زاهدان

خرید ریل آسانسور زاهدان

خرید ریل آسانسور زاهدان       با در نظر گرفتن علاقه گيلانيان به ادبيات و شعر و وجود شاعران و نويسندگان و نبودن مكاني خاص براي اين شاخه فرهنگي وجود چنين مكاني ضروري به نظر مي رسد . هدف اوليه رساله ،شناخت موضوع پروژه يعني  هتل ايران رشت  و سپس ارائه ي طرح تغيير […]

ادامه مطلب