برچسب: خرید ریل آسانسور زرند

خرید ریل آسانسور زرند

خرید ریل آسانسور زرند

خرید ریل آسانسور زرند     ساختار فضايي منطقه 18 شهرداری در سه قالب محور، عرصه و كانون مورد بررسي قرار گرفت. ساختار فضايي موجود منطقه 18 با وجود محورهاي ارتباطي آزادراه آزادگان و شرياني درجه يك آيت الله سعيدي و فتح تعريف مي شود و با استقرار عرصه هاي كلاني همچون عرصه صنعتي (واقع […]

ادامه مطلب