برچسب: خرید ریل آسانسور سورک

خرید ریل آسانسور سورک

خرید ریل آسانسور سورک

خرید ریل آسانسور سورک آرماتور طولی در ستنها نسبت آرماتور طولی نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از شش درصد در نظر گرفته شود. محدودیت حداکثر مقدار آرماتور باید در محل وصله‌ها نیز رعایت شود در مواردی که آرماتور طولی از نوع فولاد S400 است، نسبت آرماتور در خارج از محل وصله‌ها به حداکثر […]

ادامه مطلب