برچسب: خرید ریل آسانسور سیرجان

خرید ریل آسانسور سیرجان

خرید ریل آسانسور سیرجان

خرید ریل آسانسور سیرجان       این منطقه طی سالهای 1359-1375 دارای نرخ رشد منفی بوده که به مرور از روند کاهشی جمعیت آن کاسته شده است . روند رشد جمعیتی منطقه طی سالهای 1375تا 1385 به دلایل ذیل مثبت بوده است : در اوایل دهه 70 با طرح سیاست خودکفایی شهرداری ها ، […]

ادامه مطلب