برچسب: خرید ریل آسانسور فاریاب

خرید ریل آسانسور فاریاب

خرید ریل آسانسور فاریاب

خرید ریل آسانسور فاریاب   ویژگی اصلی منطقه – احاطه شدن نسبی منطقه در شبکه بزرگراهی : عبور سه بزرگراه شمال به جنوب امام علی (ع)،شهید صیاد شیرازی و شهید مدرس از منطقه و ختم شدن ضلع شمالی منطقه به بزرگراه رسالت و از جنوب به خیابان دماوند منتهی میگردد. 2-وجود محور تاریخی شمیران – […]

ادامه مطلب