برچسب: خرید ریل آسانسور قلعه گنج

خرید ریل آسانسور قلعه گنج

خرید ریل آسانسور قلعه گنج

خرید ریل آسانسور قلعه گنج       پوشش گیاهی از نظر پوشش گیاهی درختان چنار كهن حاشیه خیابانهای شریعتی، سهروردی، پارك اندیشه، خیابان شهیدقندی، شهید مفتح و … ازجمله ویژگیهای محیط طبیعی منطقه محسوب می شوند. در كل فضای سبز شهری منطقه را برمبنای چگونگی مالكیت می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی […]

ادامه مطلب