برچسب: خرید ریل آسانسور نهبدان

خرید ریل آسانسور نهبدان

خرید ریل آسانسور نهبدان

خرید ریل آسانسور نهبدان     کریستین داپلر اطریشی معلم ریاضی بود.او مـعلمی سـخت‌کوش بـود و درصدد درک عمیق مفاهیم ریاضی و هـندسه‌ای بـود کـه درس می‌داد. اواخر 1840 سرعت قطارها به حدود‌ 50 کیلومتر در ساعت رسیده بود.این قطارها در حال حرکت صدایی تولید می‌کردند که بسیار جالب بـود.تـا آن زمـان بشر به سرعتی […]

ادامه مطلب