برچسب: خرید ریل آسانسور نیمبلوک

خرید ریل آسانسور نیمبلوک

خرید ریل آسانسور نیمبلوک

خرید ریل آسانسور نیمبلوک   این نحوه اجرا باعث می‌شود که بعد اقتصادی و هزینهفایده واقعی (براساس قیمت پرداخت شده ‌‌نه‌ قیمت واقعی یا قیمت تمام شده برای دولت)   از سـوی سـازندگان مورد توجه‌ خاص‌ قـرار‌ گـیرد و مبنای تصمیم‌گیری‌ها واقع شود.   یکی از روش‌های حمایتی سیاست‌های مرتبط با تبصره 19 حمایت‌های‌ مالی […]

ادامه مطلب