برچسب: خرید ریل آسانسور هچیرود

خرید ریل آسانسور هچیرود

خرید ریل آسانسور هچیرود

خرید ریل آسانسور هچیرود در اعضای خمشی T یا L شکل که با دالها به صورت یکپارچه اجرا می‌شوند، مقدار آرماتوری که در بر ستونها می‌توان برای خمش موثر در نظر گرفت، علاوه بر میلگرد واقع در جان تیر، بشرح زیر است: الف- در ستونهای داخلی وقتی که ابعاد تیر عرضی در محل اتصال به […]

ادامه مطلب