برچسب: خرید ریل آسانسور کهنوج

خرید ریل آسانسور کهنوج

خرید ریل آسانسور کهنوج

خرید ریل آسانسور کهنوج   قنات شر یعتی : این قنات در ضلع شرقی خیابان شریعتی و بالاتر از چهار راه قدوسی وارد نهر خیابا ن می شود. جهت آن از شمال به سمت جنوب است و به مصرف فضا ی سبز شهری می رسد. قنات حاج علیرضا: مظهر این قنات در حوالی چهارراه نظام […]

ادامه مطلب