برچسب: خرید ریل آسانسور گلوکلا

خرید ریل آسانسور گلوکلا

خرید ریل آسانسور گلوکلا

خرید ریل آسانسور گلوکلا   قلاب دوخت میلگردی که در یک اتها دارای فلای با زاویه خم حداقل ۱۳۵ درجه و قسمت مستقیم انتهایی به طول حداقل ۸ برابر قطر میلگرد با ۱۰۰ میلیمتر و در انتهای دیگر دارای قلابی با زاویه خم حداقل ۹۰ درجه و قسمت مستقیم انتهایی به طول حداقل ۸ برابر […]

ادامه مطلب