برچسب: خرید ریل آسانسور یزد

خرید ریل آسانسور یزد

خرید ریل آسانسور یزد

خرید ریل آسانسور یزد         پس از بررسی نمونه های مشابه در ایران و جهان و ضمن تطبیق دادن موقعیت تاریخی و مکانی سایت با نمونه ها اقدام به طراحی اولیه با تغییر کاربری نمود.پس از آن به تفضیل تهیه رساله ، طراحی مجموعه و ارائه نقشه های دو بعدی و سه […]

ادامه مطلب