برچسب: دانلود کتاب آسانسورها، پله برقی ها و پیاده روهای متحرک

کتاب آسانسورها، پله برقی ها و پیاده روهای متحرک

کتاب آسانسورها، پله برقی ها و پیاده روهای متحرک

کتاب آسانسورها، پله برقی ها و پیاده روهای متحرک نوشته “ام.وای.اچ. بانگاش” و “تی. بانگاش” و به ترجمه علی اصغر فامیل خدابخش. درباره مترجم : به عنوان مدیر عامل و موسس شرکت آسان راهبر پرشین و پس از سال ها فعالیت در زمینه آسانسور و پله برقی احساس کردم جای خالی کتابی مرجع در زمینه […]

ادامه مطلب