برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور آران و بیدگل

سرویس و نگهداری آسانسور آران و بیدگل

سرویس و نگهداری آسانسور آران و بیدگل

سرویس و نگهداری آسانسور آران و بیدگل     ازدحام و تراکم، هنجارها و و روابط اجتماعی، باورها و اخلاق، طبقه بندی های اجتماعی، خلوت و قرارگاه فیزیکی و… حیات جمعی فرصتی جهت رها شدن از تنش های روزمره، گذران اوقات فراغت، تعاملات اجتماعی و گردهمایی افراد و گروه های مختلف و بستری برای حضور، […]

ادامه مطلب