برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور ایذه

سرویس و نگهداری آسانسور ایذه

سرویس و نگهداری آسانسور ایذه

سرویس و نگهداری آسانسور ایذه ارتباط بیشتر ایران با غرب، معماران ایرانی را بر آن داشت تا عوامل مشخص معماری ایران را با روشن ‌بینی و توجه خاصی با عوامل معماری غرب درآمیزند و آثاری به وجود آورند که از نظر هنری دل پسند باشد. اما معماری قاجار اصول، مبانی و الگوهای قدیم معماری ایران […]

ادامه مطلب