برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور ایزدشهر

سرویس و نگهداری آسانسور ایزدشهر

سرویس و نگهداری آسانسور ایزدشهر شالوده نواری به شالوده یکسرهای اطلاق می شود که بار دیوار و با چند ستون را، که در یک ردیف قرار دارند، به زمین منتقل می نماید. مقطع شالوده میتواند به شکل مربع مستطیل، ذوزنقه و یا پاشنه دار (T” وارونه) باشد. در حالتی که شالوده نواری صرفا” بار دیوار […]

ادامه مطلب