برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور بجنورد

سرویس و نگهداری آسانسور بجنورد

سرویس و نگهداری آسانسور بجنورد

سرویس و نگهداری آسانسور بجنورد   متأسفانه هرروزه شاهد آن هستیم که كيفيت محیط‌زیست با آهنگي بی‌سابقه رو به ويراني نهاده و اين پديده در بعضي از مناطق آشكارتر و در برخي نواحي زنگ خطر را به صدا درآورده است. اين در حالي است كه در محيط تفکیک‌ناپذیر، آلودگي هم حدومرز نمی‌شناسد. به همين دليل […]

ادامه مطلب