برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور برج های مسکونی

سرویس و نگهداری آسانسور برج های مسکونی

سرویس و نگهداری آسانسور برج های مسکونی

در زمینه خدمات سرویس و نگهداری آسانسور برج های مسکونی باید با توجه تراکم جمعیتی برج و همچنین تعداد توقف های آسانسور پس از تعیین وضعیت تیم سرویس کار متناسب با برج توسط کارشناسان شرکت در نظر گرفته شود. سرویس کاران تحت نظارت دائمی مدیریت شرکت قرار دارند و با رصد مستمر روند کاری اسانسور بالاترین […]

ادامه مطلب