برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور جویبار

سرویس و نگهداری آسانسور جویبار

سرویس و نگهداری آسانسور جویبار

سرویس و نگهداری آسانسور جویبار اما آنچه که در مورد کاربری اراضی موضوع مهمی است کاربری‏های نظامی در محدوده شرقی منطقه است. چرا که اولین نکته قابل توجه در مورد این کاربری‏ها عدم انعطاف پذیری آنها ست. هر چند که از نظر فضایی، تراکم ساختمانی و جمعیتی کمتری نسبت به منطقه را از آن خود […]

ادامه مطلب