برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور جیرفت

سرویس و نگهداری آسانسور جیرفت

سرویس و نگهداری آسانسور جیرفت

سرویس و نگهداری آسانسور جیرفت   نقطه عطف معماری زمانی بود که گام های لرزان بشر، در برپایی سر پناه، با آنچه در دست داشت مانند چوب و سنگ و استخوان حیوانات عظیم الجثه برای غلبه بر سرکشی های طبیعت، راه بس درازی را پیمود تا مکانی را به عنوان پناهگاه محصور کند و اینگونه، […]

ادامه مطلب