برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور دزفول

سرویس و نگهداری آسانسور دزفول

سرویس و نگهداری آسانسور دزفول

سرویس و نگهداری آسانسور دزفول بوم به معنی سرزمین و زیستگاه است. در صورتی که مولفه های اقلیم و شرایط اجتماعی و فرهنگی یک منطقه را تلفیق کنند بوم را برای آن منطقه تعریف می­کند : بطور کلی معماری دوره ی قاجاریه را می توان به دو دوره تقسیم کرد : دوره ی اول: از […]

ادامه مطلب