برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور رابر

سرویس و نگهداری آسانسور رابر

سرویس و نگهداری آسانسور رابر

سرویس و نگهداری آسانسور رابر     ایرانشاهی(1388)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی نقش فضای مجازی در توسعه تعامل اجتماعی زنان ایرانی، این حقیقت را بیان می کند که  آغاز هزاره سوم و انقلاب اطلاعات و دانش، زمينه‌هاي نفي نگرش جنسيتي و محدود ساختن حضور بر اساس جنسيت در فضاي تعاملي […]

ادامه مطلب