برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور رامهرمز

سرویس و نگهداری آسانسور رامهرمز

سرویس و نگهداری آسانسور رامهرمز

سرویس و نگهداری آسانسور رامهرمز هدف پروژه طراحی مسکن اجتماعی معاصر با نگاهی به شاخصه های پایداری اجتماعی حاکم بر معماری بومی یزد با هدف رسیدن به پایداری اجتماعی در این نوع مسکن می­باشد. آفرینش یک مجموعه پایدار با تاکید بر عناصری چون محله، زیر محله، و همچنین واحدهای همسایگی تاکید بر سلسله مراتب، همجواری […]

ادامه مطلب