برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور سیری

سرویس و نگهداری آسانسور سیری

سرویس و نگهداری آسانسور سیری

سرویس و نگهداری آسانسور سیری آنچه در این پژوهش بدان توجه ویژه می شود طراحی بنای مسکونی با توجه حداکثری به ارتقای روابط اجتماعی در میان ساکنان است. که در عین حال با بستر طراحی، که همانا یزد می باشد در تعامل می باشد. با این مقدمه به نظر میرسد مساله اصلی عدم شناخت و […]

ادامه مطلب