برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور شادگان

سرویس و نگهداری آسانسور شادگان

سرویس و نگهداری آسانسور شادگان

سرویس و نگهداری آسانسور شادگان   در این خصوص تهیه طرح و الگو باید مبتنی بر مطالعات سایت باشد. بررسی موقعیت، دسترسی­ها، همجواری ها و …. که برای رسیدن به این هدف از مطالعات کتابخانه ای و عکسها و نقشه ها و بازدید میدانی استفاده می شود. تدوین ریز برنامه عملکردی طرح، ریز فضاهای مورد […]

ادامه مطلب