برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور شوش

سرویس و نگهداری آسانسور شوش

سرویس و نگهداری آسانسور شوش

سرویس و نگهداری آسانسور شوش   تنوع فضاها بیشتر می شود و فضاهای نوینی خلق می شوند. فضاها به گشایش و سبکی بیشتری می رسند و الگوهای قدیمی معماری ایران در جهت گسترش فضا تکامل می یابند. به طور خلاصه، اگر تکامل معماری را گشایش، شفافیت و سبکی فضاها بدانیم، معماری این دوره به عنوان […]

ادامه مطلب