برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور صفادشت

سرویس و نگهداری آسانسور صفادشت

سرویس و نگهداری آسانسور صفادشت

سرویس و نگهداری آسانسور صفادشت   طرح موضوع سيماي شهر و معرفي عناصر پنجگانه تشكيل دهنده آن (گره، لبه، نشانه، مسير و حوزه) توسط كـوين ليـنچ در دهـه  1960 همچنان با گذشت بيش از نيم قرن ازجمله اثرگذارترين نظريه هاي ارائه شده در حوزه مسائل شهري مي باشد. لينچ با طـرح مباحث ادراك عمومي از […]

ادامه مطلب