برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور عشق آباد

سرویس و نگهداری آسانسور عشق آباد

سرویس و نگهداری آسانسور عشق آباد

سرویس و نگهداری آسانسور عشق آباد حوادث مـرگ بـار‌ سال‌ گذشته در مکه مکرمه و بـه ويژه فـاجعه منا و جان باختن هزاران مسلمان که مصيبتي جبران ناپذير بر جهان اسلام وارد آورد، بـه طـور مستقيم به بحران هاي مـوجود در جـامعه عـربستان‌ و ضعف و ناکارآمدي دولت در پيش گـيري از ايـن بـحـران هـا […]

ادامه مطلب