برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور لار

سرویس و نگهداری آسانسور لار

سرویس و نگهداری آسانسور لار

سرویس و نگهداری آسانسور لار   با این مقدمه به نظر میرسد مساله اصلی عدم شناخت و بکارگیری معیارهای معماری پایدار منطبق بر منطقه یزد میباشد و شاید با مطالعه دقیق طراحی پایدار و معماری سنتی و ارائه یک نمونه طراحی مسکن اجتماعی با توجه به این معیارها بتوانیم نظر مساعد عموم مردم، مسئولین و […]

ادامه مطلب