برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور ماهشهر

سرویس و نگهداری آسانسور ماهشهر

سرویس و نگهداری آسانسور ماهشهر

سرویس و نگهداری آسانسور ماهشهر به دنبال ایجاد این تمایل عمومی، از دهه ۱۹۹۰ میلادی واژه  “sustainability” انگلیسی که در زبان فارسی به پایداری برگردانده شد، در علوم مختلف به صورتهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفت. تعریف کلی واژه پایداری، نگرش همه جانبه و متوازن به عوامل موثر بر فرآیند تحولات یک زمینه علمی خاص […]

ادامه مطلب