برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور محمدآباد

سرویس و نگهداری آسانسور محمدآباد

سرویس و نگهداری آسانسور محمدآباد

سرویس و نگهداری آسانسور محمدآباد همچنین در پایان نامه های زیر به بحث تعاملات اجتماعی پرداخته شده است. فرهی بوزجانی(1390)،  در پایان نامه ای با عنوان “طراحی مجموعه فرهنگی-ورزشی و تجاری با هدف بهبود تعاملات شهروندان با محیط ساخته شده” در دانشگاه شهید بهشتی به این مسئله پرداخته است. “مرکز چند منظوره تعاملات تجاری، فرهنگی […]

ادامه مطلب