برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور نور

سرویس و نگهداری آسانسور نور

سرویس و نگهداری آسانسور نور

سرویس و نگهداری آسانسور نور   به نظر می‏رسد که تنها با حمایت این نهادها می‏توان به فعالیت مفید نهادهای غیررسمی و مردمی امیدوار بود. در خصوص عوامل محیطی که شامل زیر معیارهای پایداری زیست محیطی، خصوصیات جغرافیایی و آسیب پذیری محیطی می باشد و رتبه دوم را به خود اختصاص داده است باید اذعان […]

ادامه مطلب