برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور هادی شهر

سرویس و نگهداری آسانسور هادی شهر

سرویس و نگهداری آسانسور هادی شهر   منظور، وسایل، مبلمان، پرده یا هر چیز دیگری است که به فضای ساختمان اضافه شده و قابلیت جابه‌جایی راحت‌تری نسبت به عناصر ثابت فضا مانند درها و دیوارها دارد.) بنابراین، در مورد بیشتر خانه‌های مورد بررسی نگارنده که در سه شهر بزرگ تهران، کرج و قزوین  واقع بوده‌اند، […]

ادامه مطلب