برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور پرتردد

سرویس و نگهداری آسانسور پرتردد

سرویس و نگهداری آسانسور پرتردد

همانگونه از نامش پیداست سرویس و نگهداری آسانسور پرتردد کاری بسیار حساس است و نیازمندی تیم رسیدگی ویژه. چراکه برای مثال در یک مجتمع تجاری با آسانسور پرتردد اگر حتی برای دقایقی آسانسور خراب شود دردسرهای زیادی پیش خواهد آمد. لذا شرکت آسان راهبر پرشین با در نظر گرفتن متخصص ترین نیروها در زمینه سرویس […]

ادامه مطلب